Самбірський медичний коледж

Фельдшерсько-акушерське відділення

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

молодшого спеціаліста

галузь знань

1201 Медицина

напрям підготовки

6.120101 Сестринська справа

спеціальність

5.12010101 Лікувальна справа

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікація

3221 Фельдшер

галузь  діяльності

забезпечення лікування хворих


 

галузь знань

1201 Медицина

напрям підготовки

6.120101 Сестринська справа

спеціальність

5.12010105 Акушерська справа

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікація

3232 акушерка

галузь діяльності

спостереження, догляд та надання допомоги вагітним, породіллям, дітям 1-го року життя, участь у моніторингу здоров’я населення, надання допомоги гінекологічним хворим, участь у плануванні сім’ї

 Фельдшерське відділення найстаріше в коледжі, адже саме з фельдшерської школи в 1953 році розпочалась історія навчального закладу.

Перший набір включав дві групи фельдшерів, в кожній по 37 учнів. У викладацькому складі було 10 штатних викладачів. Медичні дисципліни викладали лікарі-практики.

В 1965 році започатковано підготовку акушерок.

Тривалий час відділенням завідувала Ожиївська Л.М., з 1989 року фельдшерсько-акушерське відділення очолював Берлінець А.В., викладач анатомії і фізіології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

В 2016 році завідувачем відділення призначено Гарасимчука Є.Б., викладача дисциплін "Педіатрія" та "Невідкладні стани в педіатрії", спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, викладача-методиста.

Відповідно до кваліфікаційної характеристики фельдшери та акушерки працюють у ФАПах, пунктах охорони здоров’я, лікувально-профілактичних установах, станціях швидкої медичної допомоги на посадах фельдшерів, надають долікарську лікувально-профілактичну допомогу, а також невідкладну допомогу в разі гострих захворювань і нещасних випадків.

Готуючи спеціалістів зі спеціальності «Лікувальна справа», «Акушерська справа», педагогічний колектив коледжу звертає особливу увагу на самостійну підготовку студентів, освоєння ними комп’ютерної та мультимедійної техніки, сучасних методів діагностики та лікування.

В навчальному процесі впроваджений і добре зарекомендував себе лекційно-практично-семінарський метод навчання.

Педагогічним колективом створено банк фондових лекцій дисциплін з спеціальностей «Лікувальна справа», «Акушерська справа», який сконцентрований у бібліотеці коледжу. Це гарантує студентам вільний доступ до сучасної наукової інформації. Крім того, студенти спеціальності мають доступ до мережі Інтернет.

Контингент студентів на відділенні (станом на 01.10.2017р. ) становить 249 студентів:

«Лікувальна справа»    - 216 студенти,

«Акушерська справа»  - 33 студентів.

 

 

 Розроблено й широко застосовуються збірники тестових завдань з різних дисциплін, ситуаційні задачі з надання невідкладної медичної допомоги, ділові ігри. Створено тестові завдання і ведеться поточний та підсумковий контроль знань з основних природничо-наукових і клінічних дисциплін з допомогою навчально-контролюючої програми «Колоквіум».

Для вдосконалення та поглиблення знань за фахом у випускних групах відділення проводяться щорічні конкурси «Кращий за фахом», переможці яких беруть участь в обласних змаганнях професійної майстерності.

Одним із сучасних напрямів роботи у відділенні є науково-дослідницька та гурткова робота. Викладачі коледжу разом зі студентами проводять цікаві науково-пошукові дослідження за фахом. Інформація про ці дослідження висвітлюється на науково-практичних конференціях.

Крім навчальної роботи, на відділенні ведуть активну виховну роботу керівники груп: Бурлаєнко Г.Є., Столяр Г.Р., Стецик М.М., Гриців О.Й., Шпак В.В., Кулькевич М.В., Швед С.І., Шамрай Н.С., Петрова Г.І., Штурмай В.Я., Хома Н.М. Керівники групи разом з студентами організовують і проводять оглядово-пізнавальні екскурсії в музей медицини (м. Київ), музей анатомії Львівського медичного університету, музей-аптеку (м. Львів), а також маршрутами історично-культурних пам’яток Львівщини та Закарпаття. Традиційним стало щорічне проведення Дня відділення наприкінці лютого.

 

На належному рівні і спортивно-масова робота.

Перебуваючи в творчому пошуку нових підходів, шляхів і засобів навчання та виховання, викладачі коледжу роблять все для того, щоб підготувати висококваліфікованих, всебічнорозвинених, конкурентноспроможних фельдшерів та акушерок високої кваліфікації.

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

232705
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
294
306
600
229780
6534
8937
232705

Ваш IP: 3.84.186.122
Время: 2019-01-21 16:14:54