Самбірський медичний коледж

Фельдшерсько-акушерське відділення

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

молодшого спеціаліста

галузь знань

1201 Медицина

напрям підготовки

6.120101 Сестринська справа

спеціальність

5.12010101 Лікувальна справа

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікація

3221 Фельдшер

галузь  діяльності

забезпечення лікування хворих


 

галузь знань

1201 Медицина

напрям підготовки

6.120101 Сестринська справа

спеціальність

5.12010105 Акушерська справа

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікація

3232 акушерка

галузь діяльності

спостереження, догляд та надання допомоги вагітним, породіллям, дітям 1-го року життя, участь у моніторингу здоров’я населення, надання допомоги гінекологічним хворим, участь у плануванні сім’ї

 Фельдшерське відділення найстаріше в коледжі, адже саме з фельдшерської школи в 1953 році розпочалась історія навчального закладу.

Перший набір включав дві групи фельдшерів, в кожній по 37 учнів. У викладацькому складі було 10 штатних викладачів. Медичні дисципліни викладали лікарі-практики.

В 1965 році започатковано підготовку акушерок.

Тривалий час відділенням завідувала Ожиївська Л.М., з 1989 року фельдшерсько-акушерське відділення очолював Берлінець А.В., викладач анатомії і фізіології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

В 2016 році завідувачем відділення призначено Гарасимчука Є.Б., викладача дисциплін "Педіатрія" та "Невідкладні стани в педіатрії", спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, викладача-методиста.

Відповідно до кваліфікаційної характеристики фельдшери та акушерки працюють у ФАПах, пунктах охорони здоров’я, лікувально-профілактичних установах, станціях швидкої медичної допомоги на посадах фельдшерів, надають долікарську лікувально-профілактичну допомогу, а також невідкладну допомогу в разі гострих захворювань і нещасних випадків.

Готуючи спеціалістів зі спеціальності «Лікувальна справа», «Акушерська справа», педагогічний колектив коледжу звертає особливу увагу на самостійну підготовку студентів, освоєння ними комп’ютерної та мультимедійної техніки, сучасних методів діагностики та лікування.

В навчальному процесі впроваджений і добре зарекомендував себе лекційно-практично-семінарський метод навчання.

Педагогічним колективом створено банк фондових лекцій дисциплін з спеціальностей «Лікувальна справа», «Акушерська справа», який сконцентрований у бібліотеці коледжу. Це гарантує студентам вільний доступ до сучасної наукової інформації. Крім того, студенти спеціальності мають доступ до мережі Інтернет.

Контингент студентів на відділенні (станом на 01.10.2017р. ) становить 249 студентів:

«Лікувальна справа»    - 216 студенти,

«Акушерська справа»  - 33 студентів.

 

Детальніше: Фельдшерсько-акушерське відділення

Медсестринське відділення

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

молодшого спеціаліста

 

галузь знань

1201 Медицина

напрям підготовки

6.120101 Сестринська справа

спеціальність

5.12010102 Сестринська справа

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікація

3231 Сестра медична

галузі діяльності

здійснення медсестринського процесу


 

Підготовку медичних сестер започатковано в 1956 році.

Медсестринське відділення створене в 1968 році. Першим завідувачем була Лисейко Юлія Дмитрівна. З 1984 року відділення очолює Мартинюк Іван Петрович, викладач акушерства і гінекології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист, відмінник освіти України.

Контингент студентів на медсестринському відділенні (станом на 01.10.2013р.) становить 325 студентів. За роки свого існування освіту на відділенні отримали 4766 спеціалістів, які працюють в закладах охорони здоров’я України, світу.

Підготовку спеціалістів на відділенні здійснюють понад 45 висококваліфікованих викладачів, серед них чимало лікарів-практиків.

В останні десятиріччя змінилися підходи до підготовки медичних сестер. Сьогодні професія медичної сестри розглядається не лише як виконавця вказівок лікаря, але як самостійного фахівця в прийнятті рішень з питань медсестринського догляду, опіки, задоволення фізіологічних, психологічних, соціальних потреб пацієнта на основі медсестринського процесу. Саме це є пріоритетним у підготовці майбутніх медсестер в навчальному закладі, формуванні навчально-методичного забезпечення занять, написанні навчальних посібників. Викладачі спеціальності «Сестринська справа» мають тісний контакт з Асоціацією медичних сестер Львівщини, що допомагає вивчати проблеми реорганізації медсестринства в практичній охороні здоров’я.

Завжди цікавими і різноманітними на відділенні є тижні циклової комісії професійних дисциплін циклу сестринська справа, які традиційно проводяться до Міжнародного дня медичної сестри. Студенти не тільки показують результати пошукової роботи з історії медсестринства, сучасних досягнень в галузі, але й застосовують свої практичні вміння під час акцій за здоровий спосіб життя. 

Традиційним є щорічний конкурс професійної майстерності серед студентів спеціальності «Сестринська справа» «Кращий за фахом».

Студенти відділення неодноразово брали участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності « Ескулап» та обласних конкурсах та олімпіадах.

Кращі студенти, активні учасники громадського життя відділення та коледжу, є іменними стипендіатами ім. Володимира Кобільника.

На відділенні працюють досвідчені керівники академічних груп. Виховні заходи цікаві та різноманітні: вечори, екскурсії, КВК, круглі столи, конференції, зустрічі з практичними медсестрами тощо. Керівники груп Грицьків О.М., Мартинюк М.М., Говдиш Н.Я., Сарахман І.В., Киретів В.В., Парійчук О.В., Собчишак І.Л., Стецик З.Ф., Казан І.В., Волошинська Н.М., Самсоненко О.В. дбають про згуртування студентських колективів, самовираження кожного студента.

Випускники спеціальності сестринська справа щорічно поповнюють лави великої ланки сестер милосердя, тому в коледжі намагаються якнайкраще підготувати кожного до такої відповідальності.

Фармація

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

молодшого спеціаліста

галузь знань

1202 Фармація

напрям підготовки

6.120201 Фармація

спеціальність

5.12020101 Фармація

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікація

3228 Фармацевт

галузь діяльності

забезпечення населення лікарськими засобами і товарами медичного призначення, контроль та аналіз лікарських засобів

ЗАСНУВАННЯ ТА ІСТОРІЯ ФАРМАЦІЇ У ПОДІЯХ, ФАКТАХ І СПОГАДАХ

                                        Все є отрута, все є ліки, визначальною є доза.

Освіта є чи найважливішим фактором розвитку суспільства. Система освіти покликана допомогти молодій людині знайти своє місце у житті, обрати професію, яка буде відповідати її характеру, схильностям, здібностям, талантам. Вища школа допомагає людині стати фахівцем, потрібним суспільству і впевненим у своїй корисності та необхідності для суспільства. Освічених людей цінує будь-яке суспільство, саме освічена людина найбільш затребувана в нашому не простому житті. Значення вищої освіти, її престижність завжди були і будуть актуальними.

Престижність професії фармацевтичного працівника підтверджена світовим досвідом: у країнах Заходу, у США фармацевтична галузь посідає за темпом розвитку друге місце після авіакосмічної. Транснаціональні фармацевтичні компанії здобувають визнання людства, концентруючи свою увагу на збереження здоров’я і подовженні тривалості життя людини.

Слово «фармація»  усіма мовами звучить однаково й означає науково-практичну галузь, яка займається питаннями пошуку, одержання, дослідження, зберігання та відпуску лікарських засобів, а провізор – фахівець, який піклується про здоров’я нації. Здоров’я громадян – це багатство держави.

Протягом останніх десяти років фармацевтична галузь України переживала не прості часи. Але сьогодні цей сектор отримує все більше позитивних відгуків. Фармацію вважають гордістю України через те, що це одна з небагатьох галузей, яка наблизилась до міжнародних стандартів. На сьогоднішній день із 122 ВНЗ України І – ІІ рівнів акредитації здійснюють підготовку провізорів 14 медичних коледжів, в тому числі і Самбірський, та 5 медичних училищ.

Самбірський медичний коледж займає помітне місце у системі вищої освіти України. Упродовж півстоліття тут опановували знання лише медсестри, фельдшери та акушери. Директор коледжу Любомир Маркіянович Ковальчук, заслужений лікар України, доктор філософії, вирішив зламати цей кількадесятирічний  стереотип за словами – « Якщо щось можна довести справою, то на це не слід витрачати слів. » Отже, у древньому Самборі поміж столітніх аптек відкрилася спеціальність «Фармація». У 2001 році ліцензовано підготовку за спеціальністю «Фармація» та розпочато реконструкцію орендованого коледжем приміщення під типовий корпус для забезпечення підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Фармація». Завідувачем відділення з перших днів існування спеціальності в коледжі є Кость Ольга Борисівна викладач внутрішньої медицини та першої долікарської допомоги, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

 

                16 лютого 2007 року Самбірський медичний коледж (тоді ще училище) отримав свій довгоочікуваний  подарунок – практичний корпус № 2, в якому навчатимуться студенти за спеціальністю «Фармація».

Першим, звичайно, привітав гостей, викладачів і студентів директор Самбірського медичного коледжу Любомир Маркіянович. Він наголосив, що гордиться своїми студентами та випускниками, а у глибині душі заздрить, що вони мають змогу навчатись у такому прекрасному корпусі, на який заслужили.

У вітальному слові Михайло Іванович Кіт, на той час мер міста сказав: «Відкриття нової спеціальності – величне свято і велика гордітьсь для навчального закладу, який зумів не тільки зберегти, а ще й примножити нову спеціальність до свого арсеналу. І в цьому першочергова заслуга керівника закладу».

 

За словами Данте «… найспекотніші місця в пеклі залишаються для людей, які в часи кризи залишаються нейтральними». Я більш, чим впевнена, що не ці слова примусили переступити поріг Самбірського медичного коледжу викладачів-провізорів в період нашої професійної кризи, почуття професійної відповідальності та обов’язку, висока свідомість, велике бажання надати допомогу у підготовці майбутніх фахівців, моральні та християнські засади.

Найщиріші слова вдячності будуть завжди лунати для викладачів-провізорів: Головчак М.Г., Ільницької Л. Й., Яциник М.П., Владиги Н.Р., Худзей Т.М., Мандришори Г.Є., Стасюк Л.І., Бережницької Г.Р..

Саме ці викладачі були першими у витоків фармації коледжу. Кожен з них вніс посильну частину своєї плідної праці у становлення та розвиток спеціальності, створили і підняли авторитет фармації. Добрими рядками в історію фармації вписані їхні імена. Від першого дня заснування фармацевтичного відділення його очолює Кость Ольга Борисівна. Дванадцять років напруженої праці, інтелектуальної боротьби колективу за права існування на освітянській ниві. Ми вибороли це право і гідно його відстоюємо. Слів вдячності за свою працю заслуговують: голови циклових комісій: Зварич Г.М., Рогач М.А., Баб’як Л.М.; викладачі: Павелчак О.С., Рогач М.А., Мащакевич І.Я, Прибасна О.О., Свястин А.М., Ковнацька О.М., Ільницька М.М., Сабат З.В., Галайко Л.І.; лаборанти: Гром М.Й., Романишак І.Б та ін.

  Педагогічний колектив коледжу розуміє, що основними напрямками вдосконалення навчального процесу є такі:

- впровадження сучасних прийомів і методик навчання;

- вдосконалення форм і методів контролю навчання;

- подальшого розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази.

Реформування системи охорони здоров’я що відбувається в нашій країні ставить і ще й якісно нові завдання у справі підготовки молодших медичних спеціалістів та забезпечення його високого професіоналізму.

Підготовка фахівців за спеціальністю « Фармація » значно відрізняється від підготовки спеціальностей інших напрямків, що готує наш заклад.

Відповідно до кваліфікаційної характеристики провізори працюють в галузі охорони здоров’я в аптеках, аптечних філіалах, аптечних кіосках, аптечних пунктах першої групи, аптечних магазинах, базах (складах, фармацевтичних фабриках, магазинах («Оптика»), контрольно-аналітичних лабораторіях, лікувально-профілактичних закладах. Для вирішення таких питань необхідний особливий підхід в організації навчального процесу.

В коледжі впроваджений і добре себе зарекомендував лекційно-практично-семінарський метод навчання, який дає змогу раціональніше використовувати досвід і можливості висококваліфікованого викладацького колективу, матеріально-технічну базу і аудиторний фонд навчального корпусу.

Відповідно до методичних рекомендацій лекційно-практично-семінарського методу робочі програми навчальних дисциплін складено таким чином, що передбачають перерозподіл навчального матеріалу, раціональне співвідношення його між лекціями, семінарами та практичними заняттями.

Викладачами створено комплекси медичного забезпечення дисциплін, які вивчаються на І-ІІІ курсах за спеціальністю «Фармація».

               

Підготовлено матеріали лекцій з усіх дисциплін, розроблено методичні вказівки до практичних занять та позааудиторної роботи студентів. Всі методичні матеріали зосереджені в бібліотеці коледжу та навчальних кабінетах і використовуються студентами при підготовці до занять. Продумується і підготовка матеріалів для контролю знань майбутніх провізорів ( тести, ситуаційні задачі, завдання для контролю знань за допомогою комп’ютерів тощо).

Важливим чинником поглиблення теоретичної підготовки провізорів є проведення науково-практичних конференцій, на яких розглядаються найефективніші питання, а також тижнів «Фармації», «Фармакогнозії», «Хімії» та ін.

Однією із ланок засвоєння студентами навчального матеріалу, основою їхньої професійної освіти є практична підготовка. Прийоми і методи практичного навчання, які використовують викладачі для формування практичних умінь і навичок, різноманітні і базуються на вимогах до підготовки провізорів.

Одним із сучасних напрямків роботи нашого педагогічного колективу є науково-дослідницька та наукова робота, де педагог  або викладач-провізор виступає як вчений, новатор, творець науки. Викладачі коледжу разом зі студентами проводять цікаві науково-пошукові дослідження за фахом. Інформація про ці дослідження постійно висвітлюється на науково-практичних конференціях за участю студентів. Не викликає сумніву, що участь в наукових дослідженнях сприяє глибокому засвоєнню програмного матеріалу, розвиває творчі здібності та професійні якості майбутнього фахівця.

Сьогодні спеціальність «Фармація» підкріплена міцною навчально-матеріальною базою: в типовому корпусі загальною площею близько 490кв.м є 10 навчальних лабораторій та кабінетів, кабінет інформаційних технологій в фармації, обладнаний сучасними комп’ютерами, навчальна аптека, введена в дію котельня для опалення навчального закладу. На прилеглій території – город лікарських рослин.

Навчально-виховний процес забезпечують 50 викладачів. Серед них 3 «Відмінники освіти України», 15 викладачів-методистів, 3 «Старші викладачі», 6 викладачів вищої кваліфікаційної категорії, 7 викладачів першої кваліфікаційної категорії, 5 викладачів другої кваліфікаційної категорії, 3 викладачі – сумісники.

Всі викладачі коледжу активно впроваджують в процес інноваційні технології навчання, вдосконалюють особисті методики викладання.

Базою для поглибленого вивчення комп’ютерно-інформаційних технологій є комп’ютери, частина з яких забезпечує роботу циклових, методичних комісій. З метою розширення інформаційних можливостей підключилися до мережі Інтернет.

На теоретичних заняттях викладачі використовують мультимедійні установки та інші технічні засоби.

У навчальному корпусі щорічно проводиться великий обсяг робіт щодо обладнання лабораторій та кабінетів відповідно до сучасних вимог, встановлюємо новітні, технічні засобі навчання, закуповуємо реактиви, наочність. Значну увагу приділяємо естетичному оформленню корпусу. Зручні меблі, гарний інтер’єр створюють атмосферу затишку і водночас – академічності.

У бібліотеці окрім примірників навчальної, наукової та періодичної літератури систематизовано навчально-методичні матеріали самостійної роботи студентів, які розробили викладачі дисциплін.

Сучасна навчально-матеріальна база дозволяє в повній мірі відпрацьовувати необхідні професійні навики та вміння. Перед виходом на практику серед студентів-третьокурсників проводиться конкурс «Кращий за фахом». Фармакогностичну, технологічну та переддипломну практики  студенти за спеціальністю «Фармація» проходять на базах ботанічного саду Львівського національного університету ім. Івана Франка, Рудківського лісництва та фіто господарств регіону; на базі фармацевтичних закладів Самбора та області, які обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти 6 разів брали участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності студентів за спеціальністю «Фармація».

У 2008 – 2013 роках для нас гарною несподіванкою стали зайняті призові місця на Всеукраїнському конкурсі. Цю перемогу принесли третьокурсники: Ігор Павленко та Надія Мудрецька.

Плідність роботи педагогічного колективу підтверджується попитом на випускників коледжу на ринку праці, оцінкою їх професійної підготовки, громадської свідомості та моральних якостей.

Одним із важливих принципів, яким керується адміністративно-викладацький склад коледжу, є прагнення того, щоб сфера фармації була висококультурною, щоб провізор окрім високого професіоналізму, був людиною, яка несе добро, культуру, гуманізм.

У вільний від занять час студенти мають можливість займатися науково-пошуковою роботою, відвідувати гуртки з дисциплін, спортивні секції, тренажерний зал, брати участь у конкурсах художньої самодіяльності, фахової майстерності, КВК. Хочу відзначити активність таких студентів, як: Чабан Т., Пасічник Б., Мар’євич І., Ямельницька І., Батіг В., Шпак Т. та ін. Традиційно проводяться зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, музичні та літературні години.

За 12 років існування спеціальності «Фармація» коледж підготував для практичної фармації 655 дипломованих провізорів, які майже всі працюють за набутою спеціальністю у різних куточках України. Чимало (30%) наших випускників продовжують навчання у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації. Слова вдячності за наших випускників надходять звідусіль.

Але успішна педагогічна і наукова діяльність коледжу була б не можлива без багатьох підрозділів і допоміжних структурних ланок, які забезпечують нормальне повнокровне життя фармації. Здобуті досягнення – це результати творчої цілеспрямованої праці кваліфікованого колективу викладачів, працівників навчально-допоміжної ланки, технічних працівників. Працівники цих підрозділів і ланок коледжу заслуговують найтепліших слів вдячності.

Своїми досягненнями викладацький та студентський колективи за спеціальністю «Фармація» завдячують директору Самбірського медичного коледжу Любомиру Маркіяновичу Ковальчуку, який своєю працелюбністю, професіоналізмом здобув визнання, добру репутацію, став знаним не лише на Львівщині. Він завжди підтримує всі починання молодої спеціальності.

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

232675
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
264
306
570
229780
6504
8937
232675

Ваш IP: 3.84.186.122
Время: 2019-01-21 15:35:46