Самбірський медичний коледж

Про нас

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«Самбірський медичний коледж»

Координати:
81400 м. Самбір Львівської області
вул. Шевченка,14
Тел/факс: 8(03236) 3-35-40

 

 

 

Коледж очолює доктор філософії в галузі соціології,
Заслужений лікар України
Любомир Маркіянович Ковальчук

   Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський медичний коледж» – державний медичний навчальний заклад І-го рівня акредитації, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відповідно до сучасних потреб і світових стандартів в органічному поєднанні з національною культурою, історією та народними традиціями України. Це сучасний навчальний заклад, який крокує в ногу з життям, багатопрофільна медична школа, де здобувають гарт кваліфіковані медичні кадри для потреб охорони здоров’я ХХІ століття.

Підготовка спеціалістів до 2016 року здійснювалася згідно галузевого стандарту вищої освіти України:

Галузь знань 1201 «Медицина»
Напрям підготовки 6.120101 Сестринська справа
Спеціальності: 5.12010102 Сестринська справа
                                 5.12010101 Лікувальна справа
                                 5.12010105 Акушерська справа
 
Кваліфікації 3231 Сестра медична
                        3221 Фельдшер
                        3232 Акушерка
 
Галузь знань 1202 Фармація
Напрям підготовки 6.120201 Фармація
Спеціальність 5.12020101 Фармація
Кваліфікація 3228 Фармацевт.

Починаючи з 01.09.2016 року:

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність 223 «Медсестринство»
Кваліфікації:          3231 сестра медична
3231 фельдшер
3233 акушерка
 
Спеціальність 226 «Фармація»
Кваліфікація   3228 Фармацевт.
 
З 01.09.2017 року:
Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»,
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
Кваліфікація          3228 Фармацевт

Контингент студентів (станом на 01.10.2017р. ) становить 705 осіб: на медсестринському відділенні навчається 244 особи, на фельдшерсько-акушерському – 256, а на відділенні «Фармація» – 205 студентів.

Матеріально-технічна база коледжу – це 3 навчальні корпуси, 24 лабораторії, понад 50 навчальних кабінетів забезпечених тренажерами, фантомами, фармацевтичним обладнанням, мультимедійними пристроями; бібліотека, книжковий фонд якої становить більше 30 тисяч примірників; читальний зал з доступом до мережі Internet; їдальня; актовий, спортивний і тренажерний зали з сучасним оснащенням.

Практичними навичками під час виробничої та переддипломної практики майбутні молодші медичні спеціалісти та фармацевти оволодівають у відділеннях КЗ Самбірська ЦРЛ та на затверджених базах лікувально-профілактичних й аптечних установ Львівської області.

 

Теоретичний корпус

Практичний корпус №1 на території КЗ Самбірська ЦРЛ

Практичний корпус №2 «Фармація»

Навчально-виховний процес забезпечують 140 висококваліфікованих викладачів, з котрих 105 – штатних працівників і 35 зовнішніх сумісників.

Серед них: 1 Заслужений лікар України; 10 відмінників освіти України; 4 кандидати наук (доктори філософії); 46 викладачам присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»; 61 викладач – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Викладачі коледжу – професіонали, котрим притаманний творчий пошук, бажання впроваджувати новітні освітні та педагогічні технології, гармонійне поєднання вимогливості до себе і поваги до студентів.

Беруть приклад з своїх наставників, постійно підвищуюючи свою фахову та педагогічну майстерність молоді викладачі.

В коледжі функціонує методичне об’єднання керівників груп, яке очолює Грицьків О.М. та 12 циклових комісій і, які очолюють досвідчені викладачі:

- циклова комісія загальноосвітніх дисциплін – Гриців О.Й.
- циклова комісія хімічних дисциплін – Рогач М.А
- циклова комісія іноземних мов – Шамрай Н.С.
- циклова комісія природничо-наукових дисциплін – Говдиш Н.Я.
- циклова комісія соціально-економічних дисциплін – Шевчук Н.І.
- циклова комісія професійних дисциплін терапевтичного циклу – Петрова Г.І.
- циклова комісія професійних дисциплін хірургічного циклу – Бобак К.М.
- циклова комісія професійних дисциплін акушерського циклу – Штурмай В.Я.
- циклова комісія професійних дисциплін педіатричного циклу – Цалковська Г.В.
- циклова комісія професійних дисциплін фармацевтичного циклу – Баб’як Л.М.
- циклова комісія професійних дисциплін циклу сестринської справи – Головачук Л.М.
- циклова комісія фізичного виховання – Кругляк Н.П.

Педагогічний колектив коледжу активно впроваджує в навчальний процес інноваційні методи навчання та виховання, комп’ютерні навчальні та контролюючі програми, мультимедійне обладнання, вдосконалює комплекси методичного забезпечення дисциплін, форми самостійної роботи студентів. Працює над проблемою: «Міждисциплінарна інтеграція як спосіб успішної фахової підготовки майбутніх молодших медичних працівників на тлі реформаційних процесів в галузі охорони здоров’я».

Свою педагогічну та фахову майстерність викладачі підвищують, приймаючи участь в міжнародних науково-практичних конференціях та симпозіумах, обласних методоб’єднаннях, семінарах. З метою обміну досвідом роботи проводять творчі коледжні та регіональні заходи (семінари, круглі столи, майстер-класи), виховні години, вдаються до самостійних пошуків покращення роботи.

Досвідчені педагоги коледжу Ковальчук Л.М., Каднічанський А.Г., Бобак К.М., Романишин І.І., Гарасимчук Є.Б., Мартинюк І.П. та інші залучаються до складу експертних комісій Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України з ліцензування, атестації та акредитації вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Добрими помічниками в роботі викладачів протягом багатьох років є досвідчені лаборанти: Крілевич Д.І., Мітек Г.І., Феник С.В., Шубак Л.М.

Щороку цікаво проходять у коледжі тижні циклових комісій, окремих дисциплін, конференції, круглі столи, семінари, тренінги, олімпіади, конкурси «Кращий за фахом», «Panacea» та на краще знання певної дисципліни, День науки та День здоров’я. Студенти беруть участь в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях різного рівня й займають призові місця.

Максимально заохочується навчально-пошукова та проектна робота студентів. Особлива увага приділяється видавничій діяльності викладачів.

Серед доробків педагогічних працівників коледжу:

-    Невідкладні стани в хірургії : навч. посібн. / К.М. Бобак, А.І. Бобак, В.В. Киретів та ін.. ; за ред.. Л.М. Ковальчука. – К. : BGB “Медицина», 2017. – 560 с.

-   Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка. – навчальний посібник/ Л.І. Разінкова, Л.С. Савка К.: Медицина, 2017 р.( 3-тє видання)

-  Рухливі ігри у дошкільному навчальному закладі : посібник для студентів і вихователів ДНЗ / Тетяна Кругляк, Наталія Кругляк. – Тернопіль : ТАЙП, 2017. – 68 с.

-  Рухливі ігри у дошкільному навчальному закладі : посібник для студентів і вихователів ДНЗ / Тетяна Кругляк, Наталія Кругляк. – Тернопіль : ТАЙП, 2017. – 68 с.

-   Мисько В. Януш Корчак – педагог-гуманіст кінця ХІХ – початку ХХ століття : Навчально-методичний посібник / уклад. В.І. Мисько. – Дрогобич. : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 136 с.

В коледжі працюють студентські клуби та об'єднання: клуб «Берегиня», клуб «Гармонія», дискусійний клуб «Я так думаю», об'єднання «Милосердя», літературна студія «Поетичне джерело», товариство «Просвіта», екологічний центр. Ініціативна, творча та обдарована молодь коледжу має змогу розкривати свої таланти за активної роботи гуртка художньої самодіяльності, спортивних гуртків та секцій. Активними є студентська рада, студентський профком.

На базі навчального закладу проводяться обласні методичні об’єднання викладачів, методистів, базові методичні наради, семінари з обміну досвідом роботи викладачів різних дисциплін.

Самбірський медичний коледж постійно співпрацює з ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського», Бориславським медичним коледжем, іншими навчальними медичними закладами І-ІІ рівня акредитації Львівської області та України, а також лікувальною-профілактичними і аптечними установами м. Самбора та області, доброзичливість і взаєморозуміння між якими є запорукою плідної праці в справі навчання і виховання майбутніх медичних працівників.

Дійову допомогу отримує колектив Самбірського медичного коледжу в результаті підтримки Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної ради та Департаменту освіти і науки Львівської обласної ради, Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Державної установи «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України.

Налагоджено багаторічне співробітництво із вишами ІІІ-ІV рівнів акредитації, а саме: з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, Національним фармацевтичним університетом, Буковинським державним медичним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, де наші випускники продовжують навчання та підвищують свою кваліфікацію й педагогічну майстерність викладачі коледжу.

Заснований в 1953 році як фельдшерська школа Самбірський медичний коледж за 64 роки значно розширив свій статус, зміцнив матеріально-технічну базу. Колектив навчального закладу єднає та мотивує до професійного та особистісного зростання спільна мета – підготовка висококваліфікованих молодших медичних спеціалістів, особистостей з високими духовними та людськими цінностями.

Освіта в Українi

Освітній портал

 

 

 

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

232715
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
304
306
610
229780
6544
8937
232715

Ваш IP: 3.84.186.122
Время: 2019-01-21 16:32:30