Самбірський медичний коледж

Професійних дисциплін хірургічного циклу

   Хірургія є божественне мистецтво, предмет якого прекрасний і священний людський образ.  Вона повинна піклуватись про те, щоб прекрасна ідилія його форм, будучи порушеною, знову була б відновлена.

                                                               Гете, великий поет, філософ і лікар 

Хірургія вважається однією з провідних клінічних дисциплін у підготовці медичних працівників. Мета вивчення дисципліни - підготувати молодших медичних працівників до самостійної роботи в умовах ФАПу, для роботи у лікувально-профілактичних закладах, навчити їх діагностувати невідкладні хірургічні стани та вчасно надавати кваліфіковану першу медичну допомогу.
Робота циклової комісії професійних дисциплін хірургічного циклу бере свій початок із часів заснування нашого навчального закладу. З 1953 року вона входила в склад методоб’єднання медичних дисциплін, які очолювали Пиріг І. Г. (1953-1956), Чурилик Б. П. (1956-1959), Баранович Л.М. (1959-1962рр.), Чурилова Н.В. (1962-1964), Куценко П.В. (1964-1966).
В 1966 році утворено методичне об’єднання хірургічного циклу, головами якого були: Феник Р. С. (1966-1970), Олещук С.Є. (1970-1975), Олейнікова Л.П. (1975-1979), Бобак К.М. (з 1979р. і дотепер).
З 1953 року, в різні періоди на викладацькій ниві працювали лікарі: Братчук Г.І., Пиріг І.Г., Новицька В.В., Чернявська О.Р., Таран Т.П., Бідункевич Ф.С., Смірнова Г. А., Босенко Є.Р., Мостовецька Д.Я., Красиленко Л.Н., Бекешко І.Ф.,Залюбовський Л.В., Юрчакевич О.Р., Саладяк Р.М., Ліберзон С.А., Смірнова Н.О., Марців О.Д., Когут Я.М., Горбатов М.Ф., Кіряпова І.В., Чаплинська О.В., Бекешко І.Ф.,Шершньов А.М., Полухіна А.М., Попатенко О.Й., Горбатов М.Ф., Чаплинський П.М., Коропецький Р.В., Шершньов А.М., Чаповський С.П., Полухіна А.М., Юрчакевич О.Р., Оглобяк М.М., Шершньов А.М., Мисько П.А., Писанчин Н.А., Когут Я.М., Федишин В.І., Левицький Р.С., Радевич Р.В., Максимів Б.В., Феник В.В., Левицький Р.С., Оглобяк М.М., Павлюк А.А., Леус М.М., Пасека, Марсенко А.В., Маркзіцер А.Л., Максимів Б.В., Радевич Р.В., Меньшикова Т.С., Голик Й.Г., Адермах П.М., Марченко А.І., Прокопів Г.І., Тарасенко Л.В., Мисько П.А., Смірнова Т.П., Марченко А.І., Бура Д.С., Альтерман Я.Б., Шмарко С.І., Настьошин І. М., Кородай С.М., Куцан Я.І.. Середич А.Ю., Костецький М.С., Жданович Ю.О., Чумало С.Г., Мунтян Т.О., Волчко Л.І. , Мікісевич ,Горська К.В., Ковальчук В.Т., Городиський Д.О., Демянова М.А., БІлинський Б.А., Олейнікова Л.П., Герасимчук І.А., Малкуш М.Д., Бокало М.Й., Крісман Ю.Р., Дорощак Ю. П.,Данелян Т.Л., Білас І.Я., Овод В.І., Оліяр А.І., Василенко Д.М., Остафійчук В.Ф., Юркевич М.І., Ільницький І.І., Турок І.А.. Кучеров В.В., Ганкевич Р.О., Стасюк І.Л., Смірнов О.В., Пукій Я.І., Хорт Ю.І., Чаплинський В.П., Чаплинський Р.П., Новицький І.Я., Чорній В.С., Либа З.Д., Мартинюк І.П., Тесля Ю.В., Кос Н.І., Стасюк І.Л., Качор В.В., Москвяк В.С., Мартинюк М.М., Штурмай В.Я., Павлова М.В., Куць Й.М., Драч В.М., Мацько В.М., Скірин С.І., Кіт М.І., Денько Ю.І.,Теплий М.І., Яричківський О.В., Кучерова М.М., Чорній В.С., Лабай Г.Й., Стронський І.М., Мартинюк О.І., Кость С.С., Настьошин О.І., Саврун С.С., Кіт М.М., Зубик О.С., Щепаняк М.В., Куць Й.М., Бобак А.І., Волошанівський П.Т., Юричко В.В., Юричко Н.В., Кундис Л.В., Кундис М.М., Романцова Л.І., Захарова Л.Ф., Фляк Я.І., Феник Р.Р., Ригус І.Є., КосцюкО.А., Ніженецький М.В., Маслей А.Ф., Ващук Г.М., Согуйко Р.Р., Павлова М.В., Шукатка В.М., Мельничук Я.О., Кравченко О.О., Секелик І.І. та ін..Адміністрація лікарні, завідувачі відділеннями, лікарі і колектив Самбірської ЦРЛ, викладачі коледжу завжди готові передати увесь свій досвід, всі свої знання і вміння, щоб випустити фахівців високої кваліфікації.
У зв’язку зі зростанням кількості студентів та викладачів у 2002 р. було виокремлено циклову комісію професійних дисциплін акушерського циклу, яку очолила викладач акушерства Штурмай В.Я.
На сьогоднішній день циклова комісія професійних дисциплін хірургічного циклу забезпечує навчання в коледжі за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа».


Основними завданнями діяльності циклової комісії є постійне впровадження у навчальний процес сучасних досягнень медичної науки, нових методів діагностики та лікування хворих, а також удосконалення виховної роботи, спрямованої на формування особистості медичного працівника на ідеалах милосердя, гуманізму, кращих традиціях світової та української медицини.
Викладачі циклової комісії хірургічних дисциплін беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, які проводяться Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувальними установами області з метою підвищення фахової та педагогічної майстерності.
У своїй роботі викладачі застосовують інноваційні освітні технології, елементи модульно-рейтингового навчання, які забезпечують якість знань, вмінь та навичок майбутніх фахівців практичної медицини, що є головною метою викладачів циклу. Реалізувати все це дозволяє відповідна матеріально-технічна база. Навчальні кабінети оснащені достатньою кількістю сучасного обладнання: комп’ютери, муляжі, фантоми, медичний інструментарій, предмети догляду за пацієнтами, що забезпечує досконале відпрацювання практичних навичок.
За редакцією Ковальчука Л.М., Заслуженого лікаря України, доктора філософії викладачі циклової комісії підготували підручники: «Практикум з хірургії», «Навчальний посібник з хірургії в модулях», «Медсестринство в онкології».
Викладачі циклу систематично розробляють методичні посібники, «Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів», «Методичні рекомендації до практичних занять», «Збірники тестових завдань та ситуаційних задач» із дисциплін циклу. Робота з такими посібниками сприяє підвищенню рівня знань і вмінь майбутніх фахівців, розширює їхнє уявлення про обрану професію.
Підвищення фахової майстерності, поглибленого вивчення клінічних дисциплін студентів-медиків забезпечує гурткова робота. Над розвитком інноваційного потенціалу інтелектуально-обдарованих студентів працюють викладачі циклу – керівники гуртків – Киретів В.В., Мартинюк М.М. Гуртківці під керівництвом викладачів виконують науково-дослідницькі роботи.
Робота циклової комісії в цілому спрямована на вирішення завдання - формування навичок самостійного наукового пізнання та самоосвіти студентів на заняттях із дисциплін циклу. З цією метою для студентів розроблено пакет документів для самостійної роботи. Він складається з плану лекцій, практичних занять, самостійної роботи, банку лекцій, ситуаційних задач, тестового контролю, варіантів відповідей, індивідуальних завдань підвищеної складності. Таким чином, займаючись самостійно, студенти отримують ґрунтовні знання з дисциплін циклу.
Циклова комісія професійних дисциплін хірургічного циклу не зупиняється на досягнутому, весь час перебуває в творчому пошуку.

Склад циклової комісії професійних дисциплін хірургічного циклу:
Голова - Бобак Казимира Михайлівна - викладач хірургії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Випускниця коледжу 1970 року за спеціальністю «Фельдшер».
В Самбірському медичному училищі з 1977 року на посаді штатного викладача.
Займається видавничою діяльністю. За редакцією Л.М.Ковальчука у співавторстві з викладачами видано: «Практикум з хірургії» (2007р.), «Навчальний посібник з хірургії в модулях» (2009 р.), «Медсестринство в онкології» (2011р.).

Мартинюк Марія Михайлівна - викладач очних хвороб, медсестринства в офтальмології, медичної та соціальної реабілітації, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Випускниця коледжу 1972 року за спеціальністю «Медична сестра».
Працює в навчальному закладі з 1980 року. Керівник гуртка вузьких спеціальностей, голова осередку Інституту біоетики. Завідувач кабінету доклінічної практики з вузьких спеціальностей.
Керівник групи.

Киретів Василь Васильович - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Викладає дисципліни: «Хірургія», «Медсестринство в хірургії», «Невідкладні стани в хірургії».
Випускник коледжу 1985 року за спеціальністю «Фельдшер».
Працює в навчальному закладі з 1996 року. Керівник хірургічного гуртка. Займається видавничою діяльністю. За редакцією Л.М.Ковальчука у співавторстві з викладачами видано: «Практикум з хірургії» (2007р.), «Навчальний посібник з хірургії в модулях» (2009 р.), «Медсестринство в онкології» (2011р.).
Керівник групи.

Струк Тарас Миронович – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Працює в коледжі з 1994 року. Викладає дисципліну «Основи реаніматології».

Парійчук Олена Миколаївна - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.
З 2003 року працює викладачем дисциплін: «Медсестринство в оториноларингології», «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в онкології».
В 2011 році за редакцією директора коледжу Ковальчука Л.М. у співавторстві з викладачами коледжу Романишин І.І., Бобак К.М., Киретівим В.В., Марчуком Б.А. видано підручник «Медсестринство в онкології».
Автор музики гімну Самбірського медичного коледжу. Відома на Самбірщині автор та виконавець сучасної української пісні.
Керівник групи.

Сарахман Ірина Володимирівна - спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Викладає дисципліни «Медсестринство в хірургії», «Основи фармакології з медичною рецептурою». У 2012 році обрана головою молодіжного крила «Просвіта» у Самборі.
Керівник групи.

Бандрівський Любомир Богданович - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.
З 2003 року викладає дисципліни «Хірургія», «Невідкладні стани в хірургії».

Кіт Марія Петрівна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
З 1995 року працює викладачем дисциплін «Основи реаніматології», «Анестезіології та реаніматології», «Медсестринство при інфекційних хворобах».

До складу циклової комісії входять викладачі-сумісники: Городиський І.Д., Марчук Б.А., Адамовський Ю.В., Фляк Я.І., Ригус І.Є.

Допомагають викладачам у проведенні та навчально-методичному забезпеченні занять досвідчені професійно відповідальні лаборанти Мураль Л М., Штеник Д.Д.

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

294741
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
579
1595
3393
287098
12506
14819
294741

Ваш IP: 54.145.45.143
Время: 2019-06-20 22:31:44

Phoca - Google AdSense Easy