Самбірський медичний коледж

Професійних дисциплін фармацевтичного циклу

Циклова комісія професійних дисциплін фармацевтичного циклу розпочала свою діяльність з відкриття в навчальному закладі відділення «Фармація» в 2001 році.

До цього часу фармацевтичні дисципліни входили до циклової комісії фундаментальних дисциплін.

В 2002 р. було створено циклову комісію професійних дисциплін фармацевтичного циклу. В циклову комісію ввійшли дисципліни: «Ботаніка», «Неорганічна хімія», «Техніка лабораторних робіт», «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Фармакогнозія», «Технологія ліків», «Фармакологія», «Основи фармакології з рецептурою», «Організація і економіка фармації», «Фітотерапія».

Першими викладачами відділення «Фармація» були: Головчак М.Г. (технологія лікарських форм), Бережницька Г.Р. (ОЕФ), Миндришора Г.Е. (ОЕФ), Стасюк Л.Л. (технологія ліків), Баб’як Л.М. (фармакологія). Вони заклали фундамент навчально-методичної бази фармацевтичних дисциплін

В 2007 році було відкрито фармацевтичний корпус з кабінетами та лабораторіями, оснащеними типовим обладнанням. Викладачі циклової комісії акцентували увагу на створенні навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціальності «Фармація» .

В 2005 циклова комісія була створена циклова комісія хімічних дисциплін, і від циклової комісії професійних дисциплін фармацевтичного циклу було відокремлено ряд дисциплін. На даний час в циклову комісію входять дисципліни: «Ботаніка», «Фармакологія», «Фармакологія та медична рецептура», «Фармакогнозія», «Організація і економіка фармації», «Технологія ліків», «Інформаційні технології в фармації», «Основи медичного та фармацевтичного товарознавства», «Основи менеджменту та маркетингу в фармації».

 

Кожного року в квітні місяці на відділенні «Фармація» проводиться І етап конкурсу фахової майстерності «Panacea». Переможець конкурсу бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Panacea». У 2008 р. студент Павлечко Ігор зайняв ІІ місце з дисципліни «Фармакологія» у ІХ Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації за спеціальністю «Фармація».

Викладачі циклової комісії проводять спільні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, тижні дисциплін. Вся робота циклової комісії спрямована на реалізацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, ознайомлення з науковими дослідженнями в фармації і медицині. Викладачі впроваджують мультимедійні освітні та комп’ютерні навчальні і контролюючі програми.

Проведено ряд відкритих занять та майстер-класів з використанням мультимедійних презентацій. Під керівництвом викладачів циклової комісії проводиться значна позаадутирна робота: конференції, конкурси, олімпіади. Добре налагоджена гурткова робота. Працюють гуртки: фармакології, технології ліків, фармакогнозії і ботаніки.

Викладачі циклової комісії є дійсними членами Всеукраїнського лікарського товариства.

 Склад циклової комісії природничо-наукових дисциплін:

Голова Баб’як Лілія Миколаївна - викладач дисциплін «Фармакологія», «Фармакологія з рецептурою», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

В навчальному закладі з 1987 року на посаді штатного викладача фармакології.

Неодноразовий член журі Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності «Panacea» (м.Рівне 2005 р., 2006 р., м.Харків 2008 р.).

Надає методичну допомогу молодим викладачам при підготовці до занять.

Завідувач лабораторії з основ фармакології та медичної рецептури. Веде гурткову роботу. Багаторазовий керівник групи.

Мащакевич Ірина Ярославівна - викладач фармакології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

В Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1987 р. на посаді штатного викладача фармакології.

Керівник гуртка фармакології. Завідувач кабінету фармакології. Неодноразовий керівник групи. Член профкому працівників коледжу.

Член журі Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності «Panacea» (м.Рівне 2007 р., м.Харків 2013 р.).

Автор довідникового посібника з «Основ фармакології» для медичних сестер (2009 р.) і «Атлас графологічних структур схем і таблиць з фармакології»(2010 р.) для студентів «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Фармація».

Член Всеукраїнського Лікарського Товариства.

Прибасна Олена Олександрівна - викладач дисциплін «Латинська мова», «Фармакогнозія», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

ВипускницяСамбірського медичного училища 1994 року за спеціальністю «Сестринська справа».

На посаді штатного викладача Самбірського медичного училища (коледжу) з 2000 року.

Завідувач лабораторії фармакогнозії та ботаніки. Співавтор посібника «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Керівник групи.

Член Всеукраїнського Лікарського Товариства. Учасник ювілейного Х з’їзду ВУЛТ. Учасник ювілейного ХІІІ конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств.

 

Головчак Марія Григорівна - викладач дисципліни «Технологія ліків», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1979 року за спеціальністю «Медична сестра».

Протягом 1979-1981 рр. – лаборант в Самбірському медичному училищі;

На посаді викладача-сумісника з 2002 року, на посаді штатного викладача з 2011 року.

Будучи завідуючою ТзОВ аптека №128 (2005-2011 рр.) - неодноразова Голова Державної кваліфікаційної комісії на комплексному державному екзамені на спеціальності «Фармація».

 

Ковальчук (Радонь) Ірина Романівна -викладач дисципліни «Технологія ліків», спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

ВипускницяСамбірського медичного училища 2002 року за спеціальністю «Лікувальна справа».

В навчальному закладі з 2002 року, з 2005 р. – штатний викладач .

Завідувач лабораторією технології ліків. Керівник гуртка технології ліків.

Член Всеукраїнського Лікарського Товариства. Учасник ювілейного Х з’їзду ВУЛТ. Учасник ювілейного ХІІІ конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств.

 

Галайко Лариса Іванівна -викладач дисциплін «Фармакогнозія», спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

На посаді викладача фармакогнозії в Самбірському медичному училищі (коледжі) з 2005 року.

Завідувач лабораторією фармакогнозії, керівник гуртка фармакогнозії і ботаніки.

Член Всеукраїнського Лікарського Товариства.

 

Ільницька Мар’яна Миколаївна викладач дисципліни «Організація та економіка фармації», спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

В коледжі з 2008 року на посаді штатного викладача.

Сабат Зоряна Вікторівна - викладач дисципліни «Організація та економіка фармації», спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

В коледжі з 2008 року на посаді штатного викладача.

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

232725
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
314
306
620
229780
6554
8937
232725

Ваш IP: 3.84.186.122
Время: 2019-01-21 16:45:51