Самбірський медичний коледж

Хімічних дисциплін

      

Циклова комісія хімічних дисциплін була створена 1 вересня 2005 року. Головою циклової комісії була призначена викладач-методист Зварич Галина Михайлівна, яка займала дану посаду до 1 вересня 2013 року. З 1 вересня 2013 року циклову комісію очолює викладач вищої категорії  Рогач Марія Антонівна.

Циклова комісія забезпечує підготовку спеціалістів за спеціальностями «Фармація», «Лікувальна справа», «Сестринська справа».Ці дисципліни є основою фундаментальних  знань, без яких неможливо опанувати клінічні дисципліни. Викладачі циклової комісії хімічних дисциплін постійно працюють над підвищенням педагогічної кваліфікації та фахового рівня, поглиблюють знання з дисциплін циклу. Підтримують  зв'язок з кафедрою біонеорганічної та фізколоїдної хімії Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького та Харківського Національного фармацевтичного університету. Науково-методичний рівень викладачі підвищують  на засіданнях циклової комісії хімічних дисциплін, науково-практичних та методичних конференціях, спільних засіданнях циклових комісій, шляхом участі у роботі методичного об'єднання викладачів хімії, екології  та біології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області, одне з яких було проведене на базі коледжу.

Дисципліни, які входять до циклової комісії: хімія, неорганічна хімія,  органічна хімія, аналітична хімія, фармацевтична хімія, біонеорганічна хімія, біоорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія, техніка лабораторних робіт.

  Заняття проводяться в типових навчальних лабораторіях:  аналітичної хімії і техніки лабораторних робіт, неорганічної та органічної хімії, фармацевтичної хімії, розміщених у практичному корпусі відділення «Фармація». З введенням нових навчальних планів переобладнано лабораторію хімії в лабораторію хімії та медичної хімії в теоретичному корпусі. Всі лабораторії обладнані згідно сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями, оснащеними відповідними реактивами, лабораторним посудом та обладнанням для виконання лабораторних робіт. Сучасні лабораторні прилади: рефрактометр, аналітичні терези, фотоелектроколориметр, рН-метр, мікроскоп, дають змогу визначати якісний і кількісний склад хімічних речовин. Викладачами циклу створені комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін. Навчання проводиться за модульно-рейтинговою системою.

Викладачі хімічних дисциплін широко впроваджують в навчальний процес інноваційні технології навчання, а саме: створюють мультимедійні презентації лекційних і лабораторних занять, залучають студентів до створення проектів, які активізують пошукову і дослідницьку діяльність студентів. Студенти коледжу під керівництвом викладачів хімічних дисциплін - щорічні учасники обласної науково-практичної конференції «Світ навколо нас».

Викладачі займаються видавничою діяльністю, зокрема: друковані статті, робочі зошити, алгоритми виконання практичних навичок.

 

Склад циклової комісії хімічних дисциплін:

Голова - Рогач Марія Антонівна – викладач аналітичної хімії і техніки лабораторних робіт,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1991 року за спеціальністю «Медична сестра».

В навчальному закладі з 1994 року, на посаді штатного викладача з 2001р. Викладає на відділенні «Фармація». З 2007 р. завідує лабораторією аналітичної хімії і техніки лабораторних робіт

З 2013 року очолює циклову комісію хімічних дисциплін.

Співавтор навчального посібника «Алгоритми виконання практичних навичок під час роботи у лабораторії хімії» для внутрішньоколеджного користування.

Неодноразовий керівник групи.

 

Зварич Галина Михайлівна – викладач хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист, методист коледжу.

Випускниця Самбірського медичного училища 1983року за спеціальністю «Медична сестра».

В навчальному закладі з 1983 року, з 1990 року штатний викладач хімії. У 2005 році призначена головою циклової комісії хімічних дисциплін, а з 2013 року – методист коледжу.

Впроваджує передовийпедагогічнийдосвід,інноваційні технології внавчально-виховнийпроцес. Створила та апробувала робочі зошити з хімії для студентів І-х курсів усіх спеціальностей.

Багаторазовий керівник групи. Бере активну участь у підготовці та організації численних коледжних та загальноміських заходів.

Павелчак Ольга Степанівна – викладач неорганічної та органічної  хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1991 року за спеціальністю «Медична сестра».

В навчальному закладі з 1993 року, на посаді штатного викладача з 2001р. Викладає на відділенні «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та «Фармація». З 2007 року завідує лабораторією неорганічної та органічної хімії.

Співавтор навчального посібника «Алгоритми виконання практичних навичок під час роботи у лабораторії хімії» для внутрішньоколеджного користування.

Керівник групи. Керівник студентського клубу «Гармонія». Бере активну участь у підготовці та організації численних коледжних та загальноміських виховних заходів.

Свястин Алла Миколаївна  – викладач фармацевтичної хімії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

В навчальному закладі на посаді штатного викладача з 2005р. Викладає на відділенні «Фармація». З 2007 р. завідує лабораторією фармацевтичної  хімії. Впроваджує в навчальний процес новітні методики навчання. Керівник гуртка фармацевтичної хімії.

Ковнацька Оксана Мар’янівна – викладач медичної, неорганічної та органічної хімії, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

В навчальному закладі з 2002 року, на посаді штатного викладача з 2004р. Викладає на відділеннях «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та «Фармація». З 2013 р. завідує лабораторією хімії та медичної хімії. Працює над створенням матеріально-технічного забезпечення дисциплін.

Щербань Романія Романівна – викладач аналітичної хімії, спеціаліст.

В навчальному закладі на посаді штатного викладача з 2012р. Викладає аналітичну хімію на відділенні «Фармація». Працює над вдосконаленням педагогічної майстерності.

 

Качмар Лілія Миколаївна – викладач хімії, спеціаліст.

Випускниця Самбірського медичного училища 2001р. за спеціальністю «Сестринська справа».

В коледжі працює з 2013 року викладачем-сумісником дисципліни «Хімія».

Мельник Роман Володимирович – викладач техніки лабораторних робіт, спеціаліст.

Випускник Самбірського медичного училища 1999р. за спеціальністю «Лікувальна справа».

В коледжі працює з 2013 року викладачем-сумісником дисципліни «Техніка лабораторних робіт».

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

232704
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
293
306
599
229780
6533
8937
232704

Ваш IP: 3.84.186.122
Время: 2019-01-21 16:12:35