Самбірський медичний коледж

Іноземних мов

Знати багато мов — значить мати багато ключів

до одного замку

Вольтер

Розширення міжнародних зв’язків України та її інтеграція до європейської та світової спільноти є реальністю сьогодення. Особливо значні вимоги висуваються до знання іноземних мов, адже їм відводиться важлива роль в євроінтеграційних процесах. Тому знання іноземних мов відкриває перед людиною досить широкі перспективи. Це стосується усіх сфер життя, де іноземна мова є ключем для розвитку міжнародних відносин, культурного обміну між представниками різних країн. Знання іноземних мов не тільки дозволяє людині почуватися більш успішною, але й з легкістю руйнує кордони та робить світ довкола цікавішим. Мова відкриває нам шлях у душу того чи іншого народу. Адже через національну мову передаються не просто назви слів, а й думки, почуття, неповторні особливості тієї чи іншої нації.

До випускників ВНЗ висуваються додаткові вимоги щодо володіння іноземними мовами. Сучасний етап розвитку спонукає студентів−медиків оволодівати іноземною мовою як засобом комунікації для вирішення проблем професійного та соціального характеру.         

Циклова комісія іноземних мов сформована у 2013 році. До складу циклової комісії входять 8 викладачів, які є цілісним колективом однодумців, який працює над реалізацією низки нових цілей щодо свого розвитку.

Циклова комісія іноземних мов забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів з англійської, німецької, французької та латинської мов на спеціальностях «Медсестринство» (фельдшер), (сестра медична), (акушерка) та «Фармація, промислова фармація» (фармацевт).

Процес навчання іноземних мов тісно пов’язаний з характером майбутньої професійної діяльності студентів-медиків та спрямований на формування у них іншомовної комунікативної компетенції.

Основним завданням методичної і педагогічної діяльності циклової комісії є вдосконалення форм і методів викладання іноземних мов у медичному коледжі, пошук і запровадження у навчальний процес інноваційних підходів з метою підвищення рівня знань студентів, формування у студентів інноваційного мислення та новітніх підходів до професійної справи. Викладачі циклової комісії вчать студентів використовувати іноземну мову як під час спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для набуття знань, щоб вони були здатні орієнтуватися в соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають.

Заняття з іноземних мов проводяться не лише у стандартному аудиторному порядку, а й у позанавчальний час. Викладачі циклової комісії проводять тиждень іноземної мови з широким спектром позааудиторних заходів: олімпіади, круглі столи, конференції, творчі конкурси, виставки.

Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності викладачі іноземних мов беруть активну участь у методичних семінарах, науково-практичних конференціях різного рівня.

Під керівництвом викладачів циклової комісії студенти коледжу беруть участь в обласному творчому конкурсі з іноземних мов серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Львівщини, де чотири рази отримували першість у різних номінаціях (2010 р., 2012 р., 2014 р., 2017 р.).

В 2017 році на ІІ-й Регіональній студентській науково-пошуковій конференції було здобуте І-е місце студенткою Когут Тетяною за пошукову роботу «Міжнародні молодіжні програми».  Керівник – викладач Швед С.І.

Викладачі циклової комісії іноземних мов працюють над створенням навчальних посібників, словників, дидактичних матеріалів.

Скарбниця навчально-методичних доробків викладачів постійно поповнюється. Серед важливих напрацювань наступні:

 • Навчальний підручник «Німецька мова для студентів-медиків» для ІІ-ІV-х курсів спеціальностей «Лікувальна справа», «Акушерська справа» та «Сестринська справа». Криворук Т.Б., Шамрай Н.С., Гутнікевич Ю.В. ‒ К.: Медицина, 2012.‒ 399 с.;
 • Навчальна програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації для спеціальності «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа», яка затверджена центральний методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів  МОЗ України, 2011 р. Шамрай Н.С., Гутнікевич Ю.В., Семененко О.Я., Криворук Т.Б.
 • Навчальна програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації для спеціальності «Акушерська справа», «Сестринська справа», яка затверджена центральний методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів МОЗ України, 2011 р. Шамрай Н.С., Гутнікевич Ю.В., Семененко О.Я., Криворук Т.Б.
 • Навчальна програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації для спеціальності «Сестринська справа», яка затверджена центральний методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів МОЗ України, 2011 р. Шамрай Н.С., Гутнікевич Ю.В., Семененко О.Я., Криворук Т.Б.
 • Науково-методичний посібник з латинської мови «Греко-латинська медична термінологія в природничих і клінічних дисциплінах» Гутнікевич Ю.В.
 • Навчальний посібник «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Фармація» Швед І.Р.
 • робочий зошит з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Лікувальна справа» та «Акушерська справа». Швед І.Р., Швед С.І., Ковальчук І.В.

Склад циклової комісії іноземних мов:

 

Шамрай Наталія Сергіївна – голова циклової комісії

Посада: голова циклової комісії, викладач дисциплін «Німецька мова», «Німецька мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням»; куратор групи.

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2001р.

Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова і література, англійська мова і література та зарубіжна література».

Кваліфікація – вчитель німецької і англійської мов та зарубіжної літератури.

Професійний шлях:

 • 2002-2003 рр. – учасник  програми «Au-Pair Німеччина»;
 • 2003-2004 рр. – вчитель німецької мови в СЗШ  № 9 м. Самбір;
 • з 2004 року на посаді викладача німецької і англійської мов в Самбірському медичному коледжі;
 • з 2013 року голова циклової комісії іноземних мов.

Спеціаліст вищої категорії.

 

Гутнікевич Юрій Володимирович 

Посада: викладач дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією».

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1965р. факультет іноземних мов.

Спеціальність «Класична філологія».

Кваліфікація – філолог-класик. Вчитель німецької мови.

Професійний шлях:

 • 1964-1967 рр. – асистент кафедри іноземних мов в Кам'янець-Подільському педагогічному  інституті;
 •  з 1967 р на посаді викладача латинської і німецької мов  в Самбірському медичному коледжі.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2008 р.

 

Ковальчук Ірина Василівна

Посада: викладач дисциплін «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням», завідувач кабінету іноземних мов за професійним спрямуванням.

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1973 р. Спеціальність «Романо-германські мови і література».

Кваліфікація – філолог. Викладач англійської мови.

Професійний шлях:

 • 1973-1975 рр. вчитель англійської мови в Луківській середній школі Самбірського району Львівської обл.;
 • з 1975 року на посаді викладача англійської мови в Самбірському медичному коледжі;
 • 1989-1998 рр. заступник директора з виховної роботи Самбірського медичного училища.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Швед Ірина Романівна

Посада: викладач дисциплін «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням», заступника директора з виховної роботи.

Освіта: Івано-Франківський педагогічний інститут в 1982 р.

Спеціальність «Англійська (німецька) мови».

Кваліфікація – вчитель англійської (німецької) мов.

Професійний шлях:

 • 1982-1983 рр. – вчитель англійської мови в Манявській середній школі Богородчанського району Івано-Франківської обл.;
 • 1983-1984 рр. – вчитель англійської мови в Новосілківській загальноосвітній школіСамбірського району Львівської обл.;
 • 1987-1993 рр. вчитель англійської мови в Воютицькій середній школі Самбірського району Львівської обл;
 • з 1993 року на посаді викладача англійської мови в Самбірському медичному коледжі;
 • 1996-1998 рр. голова циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • з 1998 року заступник директора з виховної роботи.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України».

 

Швед Святослав Іванович

Посада: викладач дисциплін «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням», завідувач кабінетом іноземних мов та латинської мови з медичною термінологією, куратор групи.

Освіта:Івано-Франківський педагогічний інститут, 1982 р. Спеціальність «Англійська (німецька) мови». Кваліфікація – вчитель англійської (німецької) мов.

Професійний шлях:

 • 1982-1987 рр. – вчитель англійської мови в Підгайчиківській середній школі Самбірського району Львівської обл.;
 • 1987-1995 рр. –інспектор відділу освіти Самбірської районної державної адміністрації;
 • 1995-1998 рр. – начальник служби у справах неповнолітніх Самбірської районної державної адміністрації;
 • з 2002 року на посаді викладача англійської мови в Самбірському медичному коледжі.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Прибасна Олена Олександрівна

Посада: викладач дисципліни «Латинська мова», «Фармакогнозія», завідувач кабінетом фармакогнозії, куратор групи.

Освіта:

 • Самбірське медичне училище 1994 р. Спеціальність «Сестринська справа».
 • Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, 1999 р. Спеціальність «Фармація». Кваліфікація – провізор.

Професійний шлях:

 • 1999 – 2000 рр. інтернатура в аптеці № 128 м. Львів;
 • З 2000 р. на посаді викладача латинської мови, фармакогнозії в Самбірському медичному коледжі.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

 

Куцалаба Наталія Миколаївна

Посада: викладач дисциплін «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2004 р.

Спеціальність «Українська мова і література та англійська мова і література». Кваліфікаціявчитель української мови і літератури; англійської мови і літератури та зарубіжної літератури.

Професійний шлях:

 • 2004-2006 рр.вчитель англійської мови в Самбірській гімназії;

З 2007р. на посаді викладача англійської мови в Самбірському медичному коледжі.

Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Таратула Сергій Теодозійович

Посада: викладач дисциплін «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Німецька мова», «Латинська мова», «Основи латинської мови з медичною термінологією» .

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2006 р.

Спеціальність «Англійська мова і література та  німецька мова і література». Кваліфікація – вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Професійний шлях: з 2006 р. на посаді викладача англійської, німецької та латинської мов у Самбірському медичному коледжі.

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Гринько Наталія Іванівна

Посада: викладач-сумісник дисциплін «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2010 р.

Спеціальність «Мова і література (англійська, німецька)».

Кваліфікація вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Професійний шлях:

 • 2010-2015 рр. – керівник гуртка в Самбірському районному будинку учнівської творчості;
 • з 2016 року на посаді викладача-сумісника англійської мови в Самбірському медичному коледжі.

Спеціаліст.

Ревенко Анна Анатоліївна

Посада: викладач-сумісник дисциплін «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014 р.

Спеціальність «Переклад (англійська)». Кваліфікація магістр філології. Перекладач з англійської мови. Викладач перекладу і англійської мови.

Професійний шлях:

 • 2008 р. учасниця проекту «ChallengesinSchools» («Виклики школам») byBritishCouncil (Британської Ради). CastledergHighSchool in the UK;
 • 2014-2015 рр. перекладач в Агенції Іноземних Мов «РУНА» Наталії Дячук;
 • 2014-2015 рр. – викладач–сумісник англійської мови у центрі іноземних мов «SweetMango»;
 • з2016 року на посаді викладача-сумісника англійської мови в Самбірському медичному коледжі.

Спеціаліст.

 

Куйдич Ольга Ігорівна

Посада: викладач-сумісник дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією».

Освіта: Дрогобицькийдержавний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1998 р.

Спеціальність «Англійська мова і література та французька мова і література». Кваліфікація – учитель англійської і французької мов та зарубіжної літератури.

Професійний шлях:

 • 1998-2006 р. – вчитель англійської мови в середній школі №8 м. Самбір;
 • з 2014 року на посаді викладача-сумісника латинської мови в Самбірському медичному коледжі.

Спеціаліст.

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

232667
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
256
306
562
229780
6496
8937
232667

Ваш IP: 3.84.186.122
Время: 2019-01-21 15:35:07