Самбірський медичний коледж

Загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін функціонує з часу заснування навчального закладу. В той час це було методичне об'єднання загальноосвітніх дисциплін, і очолювала його Хуртак І.І.

У зв'язку з перейменуванням фельдшерської школи в 1956 році у медичне училище створено методичне об¢єднання загальноосвітніх дисциплін фізико-математичного циклу, яке очолювали:

1956 - 1962р.р.  Кузина Л.М.

З 1962 - 1966 Чарнош Л.М.

З 1966 року методичне об’єднання загальноосвітніх дисциплін фізико-математичного циклу очолював Крук В.С.

Предмети фізико-математичного та хімічного напрямку циклу викладали досвідчені педагоги: Крук В.С., Семчишин Б.С., Ридош М.А., Бондаренко Н.Р.

У цьому ж 1966 році створено методичне об’єднання загальноосвітніх дисциплін гуманітарного циклу, яке до 1976 року очолювала Кузина Л.М., її наступниця - Кугай Л.Л.

З 1987 року ц/к загальноосвітніх дисциплін очолював Крук В.С. До її складу входили: Крук В.С., Семчишин Б.С., Стецик М.М., Бурлаєнко Г.Є., Гриців О.Й.

З 1992 р. цикловою комісією керує Гриців О.Й. До складу комісії на той час входили такі викладачі: Гриців О.Й., Стецик М.М., Бурлаєнко Г.Є., Зварич Г.М. В наступні роки метою оптимізації роботи циклових комісій було проведено ряд змін: у 2005 році, створено циклову комісію хімічних дисциплін, гуманітарні дисципліни відʼєднано від циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін. До загальноосвітнього циклу ввійшли такі викладачі: Куцинда Л.Я., Кіт Л.М., Самсоненко О.В., Стецик М.М. Бурлаєнко Г.Є., Ковальчук І.В., Швед І.Р., Швед С.І., Литвин Н.М., Шамрай Н.С., Таратула С.Т., Стисло М.Д. В 2010 році циклова комісія поповнилася молодими викладачами: Кулькевич М.В., Ковальчук С.П., Рогач М.М., Чіхрак Н.Б., Кутєпова Н.В, у 2012 році - Бурлаєнко М.В., в 2013 році – Кухар Л.І.

В 2013 роцібула створена циклова комісія іноземних мов, яка об’єднала викладачів іноземних та латинської мов, а отже викладачі даних дисциплін вийшли із складу циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

 

Циклова комісія постійно вивчає та впроваджує в навчальний процес сучасні освітні методики та технології. Викладачі дисциплін циклової комісії привчають студентів до творчих пошуків та дослідницько-наукової роботи.

Невідʼємною є позааудиторна робота. Традиційними стали декади циклової комісії, у рамках яких проводяться олімпіади, тематичні вечори, турніри, засідання клубів КВК, науково-теоретичні конференції з питань впровадження новітніх педагогічних технологій у навчання, конкурси, вікторини  тощо.

Викладачі постійно ознайомлюють студентів із досягненнями природничо-гуманітарних наук, досягненнями освіти та науки, видатними вченими Галичини.

 

Склад циклової комісії загальноосвітніх дисциплін:

Голова - Гриців Оксана Йосипівна- викладач фізики та астрономії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

У Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1984р.

На посаді викладача математики та фізики з 1985 р. З 1992 року очолює циклову комісію загальноосвітніх дисциплін. Керівник групи.

Працює над підвищенням якісного показника успішності студентів шляхом заохочення їх до вивчення дисциплін «Фізика» і «Астрономія», а також залучення їх до творчої, пошукової та дослідницької роботи. Бере активну участь в обласному методичному об'єднанні викладачів фізики.

Керівник групи.

 Стецик Марія Марʼянівна- викладач математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

Випускниця Самбірського медичного училища 1976 р. за спеціальністю «медична сестра».

На посаді викладача математики Самбірського медичного училища (коледжу) з 1982 року.

Працює над проблемою формування позитивної мотивації до вивчення математики та її значущості у професійній підготовці.

Керівник групи.

Бурлаєнко Галина Євгенівна- викладач інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

У Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1984 року.

З 1985 р. на посаді викладача інформатики.

В своїй роботі практикує традиційні та нетрадиційні види занять та позааудиторних заходів: КВК; конференції, олімпіади, вечори. Випустила: збірник задач та вправ з інформатики; збірник тестового контролю; збірник лекційного матеріалу з дисципліни.

Керівник групи.

Кіт Лідія Мирославівна -викладач світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

В навчальному закладі з 1989 року. Надає великого значення пошуковій та творчій роботі студентів. Бере активну участь в обласному методичному об'єднанні викладачів світової літератури.

Керівник групи.

 Куцинда Любов Ярославівна - викладач української літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

У Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1985 року.

На посаді штатного викладача української мови і літератури з 1990 р. Голова осередку товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка в навчальному закладі.

Вихованці викладача - учасники та призери обласних турів щорічних конкурсів: Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка.

Проводить значну виховну роботу зі студентами. Під її керівництвом в коледжі щорічно проходить ряд заходів: вечори до річниць українських письменників та поетів, художні читання, зустрічі з місцевими поетами тощо.

Неодноразовий керівник групи.

Самсоненко Ольга Василівна викладач української мови та української мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

У Самбірському медичному училищі (коледжі) з 1986 року.

На посаді штатного викладача української мови з 1994 року.

Особливу увагу приділяє професійній грамотності студентів-медиків.

Укладач-співавтор «Довідника для вступників до Самбірського медичного коледжу», коректор ряду методичних матеріалів які готуються до публікації у видавництвах України.

Проводить значну виховну роботу зі студентами. Бере активну участь у підготовці та організації численних коледжних та загальноміських заходів. Керівник літературної студії «Поетичне джерело», мета якої - надихати студентів до творчих спроб пера.

Вихованці викладача - учасники та призери обласних турів щорічних конкурсів: Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка.

Керівник групи.

 Рогач Марія Миколаївна - викладач української мови та української мови за професійним спрямуванням, спеціаліст ІІ категорії кваліфікаційної категорії

В навчальному закладі з 2004 року.

З 2008 року викладач-сумісник, з 2010 - штатний викладач української мови та української мови за професійним спрямуванням.

Активний учасник заходів, які проводить циклова комісія загальноосвітніх дисциплін. Бере участь у підготовці студентів до конкурсів з української мови різного рівня.

 Кулькевич Мар'яна Володимирівна - викладач математики, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1999 р. за спеціальністю «Сестринська справа».

На посаді штатного викладача математики з 2010 року. Молодий творчий викладач.

Бере активну участь у заходах, які проводить циклова комісія загальноосвітніх дисциплін.

Керівник групи.

Бурлаєнко Марʼяна Володимирівна -викладач інформатики та медичної інформатики.

В Самбірському медичному коледжі з2010 року. На посаді викладача інформатики з 2012 року. Приділяє увагу компʼютерній грамотності студентів-медиків, оволодінню ними медичними комп’ютерними програмами. В числі її студентів – призери обласних олімпіад з інформатики.

 Кухар Леся Ігорівна -викладач української мови за професійним спрямуванням, української літератури.

В Самбірському медичному коледжі з 2012 року.

Хімічних дисциплін

      

Циклова комісія хімічних дисциплін була створена 1 вересня 2005 року. Головою циклової комісії була призначена викладач-методист Зварич Галина Михайлівна, яка займала дану посаду до 1 вересня 2013 року. З 1 вересня 2013 року циклову комісію очолює викладач вищої категорії  Рогач Марія Антонівна.

Циклова комісія забезпечує підготовку спеціалістів за спеціальностями «Фармація», «Лікувальна справа», «Сестринська справа».Ці дисципліни є основою фундаментальних  знань, без яких неможливо опанувати клінічні дисципліни. Викладачі циклової комісії хімічних дисциплін постійно працюють над підвищенням педагогічної кваліфікації та фахового рівня, поглиблюють знання з дисциплін циклу. Підтримують  зв'язок з кафедрою біонеорганічної та фізколоїдної хімії Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького та Харківського Національного фармацевтичного університету. Науково-методичний рівень викладачі підвищують  на засіданнях циклової комісії хімічних дисциплін, науково-практичних та методичних конференціях, спільних засіданнях циклових комісій, шляхом участі у роботі методичного об'єднання викладачів хімії, екології  та біології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області, одне з яких було проведене на базі коледжу.

Дисципліни, які входять до циклової комісії: хімія, неорганічна хімія,  органічна хімія, аналітична хімія, фармацевтична хімія, біонеорганічна хімія, біоорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія, техніка лабораторних робіт.

  Заняття проводяться в типових навчальних лабораторіях:  аналітичної хімії і техніки лабораторних робіт, неорганічної та органічної хімії, фармацевтичної хімії, розміщених у практичному корпусі відділення «Фармація». З введенням нових навчальних планів переобладнано лабораторію хімії в лабораторію хімії та медичної хімії в теоретичному корпусі. Всі лабораторії обладнані згідно сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями, оснащеними відповідними реактивами, лабораторним посудом та обладнанням для виконання лабораторних робіт. Сучасні лабораторні прилади: рефрактометр, аналітичні терези, фотоелектроколориметр, рН-метр, мікроскоп, дають змогу визначати якісний і кількісний склад хімічних речовин. Викладачами циклу створені комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін. Навчання проводиться за модульно-рейтинговою системою.

Викладачі хімічних дисциплін широко впроваджують в навчальний процес інноваційні технології навчання, а саме: створюють мультимедійні презентації лекційних і лабораторних занять, залучають студентів до створення проектів, які активізують пошукову і дослідницьку діяльність студентів. Студенти коледжу під керівництвом викладачів хімічних дисциплін - щорічні учасники обласної науково-практичної конференції «Світ навколо нас».

Викладачі займаються видавничою діяльністю, зокрема: друковані статті, робочі зошити, алгоритми виконання практичних навичок.

 

Склад циклової комісії хімічних дисциплін:

Голова - Рогач Марія Антонівна – викладач аналітичної хімії і техніки лабораторних робіт,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1991 року за спеціальністю «Медична сестра».

В навчальному закладі з 1994 року, на посаді штатного викладача з 2001р. Викладає на відділенні «Фармація». З 2007 р. завідує лабораторією аналітичної хімії і техніки лабораторних робіт

З 2013 року очолює циклову комісію хімічних дисциплін.

Співавтор навчального посібника «Алгоритми виконання практичних навичок під час роботи у лабораторії хімії» для внутрішньоколеджного користування.

Неодноразовий керівник групи.

 

Зварич Галина Михайлівна – викладач хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист, методист коледжу.

Випускниця Самбірського медичного училища 1983року за спеціальністю «Медична сестра».

В навчальному закладі з 1983 року, з 1990 року штатний викладач хімії. У 2005 році призначена головою циклової комісії хімічних дисциплін, а з 2013 року – методист коледжу.

Впроваджує передовийпедагогічнийдосвід,інноваційні технології внавчально-виховнийпроцес. Створила та апробувала робочі зошити з хімії для студентів І-х курсів усіх спеціальностей.

Багаторазовий керівник групи. Бере активну участь у підготовці та організації численних коледжних та загальноміських заходів.

Павелчак Ольга Степанівна – викладач неорганічної та органічної  хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Випускниця Самбірського медичного училища 1991 року за спеціальністю «Медична сестра».

В навчальному закладі з 1993 року, на посаді штатного викладача з 2001р. Викладає на відділенні «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та «Фармація». З 2007 року завідує лабораторією неорганічної та органічної хімії.

Співавтор навчального посібника «Алгоритми виконання практичних навичок під час роботи у лабораторії хімії» для внутрішньоколеджного користування.

Керівник групи. Керівник студентського клубу «Гармонія». Бере активну участь у підготовці та організації численних коледжних та загальноміських виховних заходів.

Свястин Алла Миколаївна  – викладач фармацевтичної хімії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

В навчальному закладі на посаді штатного викладача з 2005р. Викладає на відділенні «Фармація». З 2007 р. завідує лабораторією фармацевтичної  хімії. Впроваджує в навчальний процес новітні методики навчання. Керівник гуртка фармацевтичної хімії.

Ковнацька Оксана Мар’янівна – викладач медичної, неорганічної та органічної хімії, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

В навчальному закладі з 2002 року, на посаді штатного викладача з 2004р. Викладає на відділеннях «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та «Фармація». З 2013 р. завідує лабораторією хімії та медичної хімії. Працює над створенням матеріально-технічного забезпечення дисциплін.

Щербань Романія Романівна – викладач аналітичної хімії, спеціаліст.

В навчальному закладі на посаді штатного викладача з 2012р. Викладає аналітичну хімію на відділенні «Фармація». Працює над вдосконаленням педагогічної майстерності.

 

Качмар Лілія Миколаївна – викладач хімії, спеціаліст.

Випускниця Самбірського медичного училища 2001р. за спеціальністю «Сестринська справа».

В коледжі працює з 2013 року викладачем-сумісником дисципліни «Хімія».

Мельник Роман Володимирович – викладач техніки лабораторних робіт, спеціаліст.

Випускник Самбірського медичного училища 1999р. за спеціальністю «Лікувальна справа».

В коледжі працює з 2013 року викладачем-сумісником дисципліни «Техніка лабораторних робіт».

Професійних дисциплін хірургічного циклу

   Хірургія є божественне мистецтво, предмет якого прекрасний і священний людський образ.  Вона повинна піклуватись про те, щоб прекрасна ідилія його форм, будучи порушеною, знову була б відновлена.

                                                               Гете, великий поет, філософ і лікар 

Хірургія вважається однією з провідних клінічних дисциплін у підготовці медичних працівників. Мета вивчення дисципліни - підготувати молодших медичних працівників до самостійної роботи в умовах ФАПу, для роботи у лікувально-профілактичних закладах, навчити їх діагностувати невідкладні хірургічні стани та вчасно надавати кваліфіковану першу медичну допомогу.
Робота циклової комісії професійних дисциплін хірургічного циклу бере свій початок із часів заснування нашого навчального закладу. З 1953 року вона входила в склад методоб’єднання медичних дисциплін, які очолювали Пиріг І. Г. (1953-1956), Чурилик Б. П. (1956-1959), Баранович Л.М. (1959-1962рр.), Чурилова Н.В. (1962-1964), Куценко П.В. (1964-1966).
В 1966 році утворено методичне об’єднання хірургічного циклу, головами якого були: Феник Р. С. (1966-1970), Олещук С.Є. (1970-1975), Олейнікова Л.П. (1975-1979), Бобак К.М. (з 1979р. і дотепер).
З 1953 року, в різні періоди на викладацькій ниві працювали лікарі: Братчук Г.І., Пиріг І.Г., Новицька В.В., Чернявська О.Р., Таран Т.П., Бідункевич Ф.С., Смірнова Г. А., Босенко Є.Р., Мостовецька Д.Я., Красиленко Л.Н., Бекешко І.Ф.,Залюбовський Л.В., Юрчакевич О.Р., Саладяк Р.М., Ліберзон С.А., Смірнова Н.О., Марців О.Д., Когут Я.М., Горбатов М.Ф., Кіряпова І.В., Чаплинська О.В., Бекешко І.Ф.,Шершньов А.М., Полухіна А.М., Попатенко О.Й., Горбатов М.Ф., Чаплинський П.М., Коропецький Р.В., Шершньов А.М., Чаповський С.П., Полухіна А.М., Юрчакевич О.Р., Оглобяк М.М., Шершньов А.М., Мисько П.А., Писанчин Н.А., Когут Я.М., Федишин В.І., Левицький Р.С., Радевич Р.В., Максимів Б.В., Феник В.В., Левицький Р.С., Оглобяк М.М., Павлюк А.А., Леус М.М., Пасека, Марсенко А.В., Маркзіцер А.Л., Максимів Б.В., Радевич Р.В., Меньшикова Т.С., Голик Й.Г., Адермах П.М., Марченко А.І., Прокопів Г.І., Тарасенко Л.В., Мисько П.А., Смірнова Т.П., Марченко А.І., Бура Д.С., Альтерман Я.Б., Шмарко С.І., Настьошин І. М., Кородай С.М., Куцан Я.І.. Середич А.Ю., Костецький М.С., Жданович Ю.О., Чумало С.Г., Мунтян Т.О., Волчко Л.І. , Мікісевич ,Горська К.В., Ковальчук В.Т., Городиський Д.О., Демянова М.А., БІлинський Б.А., Олейнікова Л.П., Герасимчук І.А., Малкуш М.Д., Бокало М.Й., Крісман Ю.Р., Дорощак Ю. П.,Данелян Т.Л., Білас І.Я., Овод В.І., Оліяр А.І., Василенко Д.М., Остафійчук В.Ф., Юркевич М.І., Ільницький І.І., Турок І.А.. Кучеров В.В., Ганкевич Р.О., Стасюк І.Л., Смірнов О.В., Пукій Я.І., Хорт Ю.І., Чаплинський В.П., Чаплинський Р.П., Новицький І.Я., Чорній В.С., Либа З.Д., Мартинюк І.П., Тесля Ю.В., Кос Н.І., Стасюк І.Л., Качор В.В., Москвяк В.С., Мартинюк М.М., Штурмай В.Я., Павлова М.В., Куць Й.М., Драч В.М., Мацько В.М., Скірин С.І., Кіт М.І., Денько Ю.І.,Теплий М.І., Яричківський О.В., Кучерова М.М., Чорній В.С., Лабай Г.Й., Стронський І.М., Мартинюк О.І., Кость С.С., Настьошин О.І., Саврун С.С., Кіт М.М., Зубик О.С., Щепаняк М.В., Куць Й.М., Бобак А.І., Волошанівський П.Т., Юричко В.В., Юричко Н.В., Кундис Л.В., Кундис М.М., Романцова Л.І., Захарова Л.Ф., Фляк Я.І., Феник Р.Р., Ригус І.Є., КосцюкО.А., Ніженецький М.В., Маслей А.Ф., Ващук Г.М., Согуйко Р.Р., Павлова М.В., Шукатка В.М., Мельничук Я.О., Кравченко О.О., Секелик І.І. та ін..Адміністрація лікарні, завідувачі відділеннями, лікарі і колектив Самбірської ЦРЛ, викладачі коледжу завжди готові передати увесь свій досвід, всі свої знання і вміння, щоб випустити фахівців високої кваліфікації.
У зв’язку зі зростанням кількості студентів та викладачів у 2002 р. було виокремлено циклову комісію професійних дисциплін акушерського циклу, яку очолила викладач акушерства Штурмай В.Я.
На сьогоднішній день циклова комісія професійних дисциплін хірургічного циклу забезпечує навчання в коледжі за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа».


Основними завданнями діяльності циклової комісії є постійне впровадження у навчальний процес сучасних досягнень медичної науки, нових методів діагностики та лікування хворих, а також удосконалення виховної роботи, спрямованої на формування особистості медичного працівника на ідеалах милосердя, гуманізму, кращих традиціях світової та української медицини.
Викладачі циклової комісії хірургічних дисциплін беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, які проводяться Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувальними установами області з метою підвищення фахової та педагогічної майстерності.
У своїй роботі викладачі застосовують інноваційні освітні технології, елементи модульно-рейтингового навчання, які забезпечують якість знань, вмінь та навичок майбутніх фахівців практичної медицини, що є головною метою викладачів циклу. Реалізувати все це дозволяє відповідна матеріально-технічна база. Навчальні кабінети оснащені достатньою кількістю сучасного обладнання: комп’ютери, муляжі, фантоми, медичний інструментарій, предмети догляду за пацієнтами, що забезпечує досконале відпрацювання практичних навичок.
За редакцією Ковальчука Л.М., Заслуженого лікаря України, доктора філософії викладачі циклової комісії підготували підручники: «Практикум з хірургії», «Навчальний посібник з хірургії в модулях», «Медсестринство в онкології».
Викладачі циклу систематично розробляють методичні посібники, «Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів», «Методичні рекомендації до практичних занять», «Збірники тестових завдань та ситуаційних задач» із дисциплін циклу. Робота з такими посібниками сприяє підвищенню рівня знань і вмінь майбутніх фахівців, розширює їхнє уявлення про обрану професію.
Підвищення фахової майстерності, поглибленого вивчення клінічних дисциплін студентів-медиків забезпечує гурткова робота. Над розвитком інноваційного потенціалу інтелектуально-обдарованих студентів працюють викладачі циклу – керівники гуртків – Киретів В.В., Мартинюк М.М. Гуртківці під керівництвом викладачів виконують науково-дослідницькі роботи.
Робота циклової комісії в цілому спрямована на вирішення завдання - формування навичок самостійного наукового пізнання та самоосвіти студентів на заняттях із дисциплін циклу. З цією метою для студентів розроблено пакет документів для самостійної роботи. Він складається з плану лекцій, практичних занять, самостійної роботи, банку лекцій, ситуаційних задач, тестового контролю, варіантів відповідей, індивідуальних завдань підвищеної складності. Таким чином, займаючись самостійно, студенти отримують ґрунтовні знання з дисциплін циклу.
Циклова комісія професійних дисциплін хірургічного циклу не зупиняється на досягнутому, весь час перебуває в творчому пошуку.

Склад циклової комісії професійних дисциплін хірургічного циклу:
Голова - Бобак Казимира Михайлівна - викладач хірургії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Випускниця коледжу 1970 року за спеціальністю «Фельдшер».
В Самбірському медичному училищі з 1977 року на посаді штатного викладача.
Займається видавничою діяльністю. За редакцією Л.М.Ковальчука у співавторстві з викладачами видано: «Практикум з хірургії» (2007р.), «Навчальний посібник з хірургії в модулях» (2009 р.), «Медсестринство в онкології» (2011р.).

Мартинюк Марія Михайлівна - викладач очних хвороб, медсестринства в офтальмології, медичної та соціальної реабілітації, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Випускниця коледжу 1972 року за спеціальністю «Медична сестра».
Працює в навчальному закладі з 1980 року. Керівник гуртка вузьких спеціальностей, голова осередку Інституту біоетики. Завідувач кабінету доклінічної практики з вузьких спеціальностей.
Керівник групи.

Киретів Василь Васильович - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Викладає дисципліни: «Хірургія», «Медсестринство в хірургії», «Невідкладні стани в хірургії».
Випускник коледжу 1985 року за спеціальністю «Фельдшер».
Працює в навчальному закладі з 1996 року. Керівник хірургічного гуртка. Займається видавничою діяльністю. За редакцією Л.М.Ковальчука у співавторстві з викладачами видано: «Практикум з хірургії» (2007р.), «Навчальний посібник з хірургії в модулях» (2009 р.), «Медсестринство в онкології» (2011р.).
Керівник групи.

Струк Тарас Миронович – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Працює в коледжі з 1994 року. Викладає дисципліну «Основи реаніматології».

Парійчук Олена Миколаївна - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.
З 2003 року працює викладачем дисциплін: «Медсестринство в оториноларингології», «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в онкології».
В 2011 році за редакцією директора коледжу Ковальчука Л.М. у співавторстві з викладачами коледжу Романишин І.І., Бобак К.М., Киретівим В.В., Марчуком Б.А. видано підручник «Медсестринство в онкології».
Автор музики гімну Самбірського медичного коледжу. Відома на Самбірщині автор та виконавець сучасної української пісні.
Керівник групи.

Сарахман Ірина Володимирівна - спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Викладає дисципліни «Медсестринство в хірургії», «Основи фармакології з медичною рецептурою». У 2012 році обрана головою молодіжного крила «Просвіта» у Самборі.
Керівник групи.

Бандрівський Любомир Богданович - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.
З 2003 року викладає дисципліни «Хірургія», «Невідкладні стани в хірургії».

Кіт Марія Петрівна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
З 1995 року працює викладачем дисциплін «Основи реаніматології», «Анестезіології та реаніматології», «Медсестринство при інфекційних хворобах».

До складу циклової комісії входять викладачі-сумісники: Городиський І.Д., Марчук Б.А., Адамовський Ю.В., Фляк Я.І., Ригус І.Є.

Допомагають викладачам у проведенні та навчально-методичному забезпеченні занять досвідчені професійно відповідальні лаборанти Мураль Л М., Штеник Д.Д.

Професійних дисциплін акушерського циклу

Нема милішого на світі, на всіх шести материках,

ніж діти, ласкою зігріті, у акушерки на руках.

Акушерство і гінекологія — одна з найцікавіших та найскладніших галузей медицини, яка потребує від студента клінічного мислення, точних знань і практичних навичок, інтуїції, рішучості під час прийняття єдино правильного рішення, що може врятувати життя матері й дитини.

Дисципліни акушерсько-гінекологічного спрямування є пріоритетними та найбільш важливими на спеціальностях «Акушерська справа» і «Лікувальна справа». До 2002 року дані дисципліни входили до складу циклової комісії професійних дисциплін хірургічного циклу. У вересні 2002 року дисципліни акушерсько-гінекологічного спрямування були виокремленні і ввійшли в склад новоствореної циклової комісії професійних дисциплін акушерського циклу. З моменту створення її очолює Штурмай В.Я., викладач акушерства і гінекології вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. До складу циклової комісії увійшли викладачі, які викладають такі дисципліни: «Акушерство», «Гінекологія», «Медсестринство в акушерстві», «Медсестринство в гінекології», «Невідкладні стани в акушерстві і гінекології».

 

На даний час члени циклової комісії працюють над проблемою «Комп'ютерні технології навчання - як засіб підвищення якості знань студентів з дисциплін акушерського циклу з метою якісної професійної підготовки молодших медичних спеціалістів». Викладачі використовують в своїй роботі нові досягнення практичної медицини та інноваційні технології навчання: мультимедійні презентації, навчально-контролюючі програми, відеофільми.

Традиційними стали тижні циклової комісії, конференції, круглі столи, місячники профілактики захворювань, олімпіади і конкурси.

Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам сьогодення. Обладнано сучасний тренажерний кабінет, де студентимають змогу відпрацьовувати практичні навички і вміння. Придбано чудові муляжі та фантоми, що дають можливість повністю відтворити умови, наближені до пологової зали. Створено банк тестових завдань. На заняттях широко використовуються комп'ютерні технології навчання та контролю знань. Циклову комісію професійних дисциплін акушерського циклу впродовж довгих років обслуговує досвідчений лаборант випускниця училища Крілевич Дарія Іванівна.

Свідченням працездатності колективу циклової комісії є неодноразові перемоги студенток коледжу в регіональному конкурсі професійної майстерності «Кращий за фахом» на спеціальності «Акушерська справа».

Добрі відгуки про роботу наших студентів у лікувальних закладах міста та області теж є винагородою для викладачів циклу за їхню працю.

Склад циклової комісії професійних дисциплін акушерського циклу:

Голова комісії-ШТУРМАЙ В.Я. – викладач акушерства та гінекології спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».

В навчальному закладі працює з 1 серпня 1987 року.

З 2002 року - голова циклової комісії професійних дисциплін акушерського циклу.

Неодноразовий керівник групи.

Мартинюк І.П. – викладач акушерства і гінекології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

З 1980 року по 1983 рік – викладач акушерства і гінекології.

З 1984 року по даний час - завідувач медсестринського відділення Самбірського медичного коледжу.

Зубик О.С. ‒викладач акушерства і гінекології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

В Самбірському медичному коледжі з 1990 року.

Завідувач кабінету доклінічної практики медсестринства в акушерстві і гінекології.

Захарова Л.Ф. – викладач акушерства і гінекології, спеціаліст викладач другої кваліфікаційної категорії.

З 1996 р. – викладач - сумісник акушерства і гінекології Самбірського медичного училища.

З 2011 року – штатний викладач акушерства і гінекології Самбірського медичного коледжу.

Проць О.В. ‒ викладач медсестринства в акушерстві та медсестринства в гінекології, спеціаліст викладач другої кваліфікаційної категорії.

В навчальному закладі з 2002 року.

Лікар-сумісник у ДЗ «Вузлова лікарня ст.Самбір».

До складу циклової комісії входять викладачі-сумісники: Согуйко Н.М., Черкес І.Я., Кіт М.М.

Фізичного виховання

Важливим чинником українського відродження є національна фізична культура і спорт . Тільки нація, здорова духовно і фізично, здатна подолати конкретні соціально-економічні труднощі та впевнено складати плани на майбутнє. Фізична культура була і є складником загальнолюдської культури і духовного відродження нації.

Наш час вимагає відродження духовності українського народу, яке не можливе без здоров’я підростаючого покоління та нового підходу до фізичного виховання молоді, оскільки воно є складовою частиною фізичної культури, а відтак загальної культури нації.

Зростання та поширення гіподинамії, погіршення екології, збільшення стресових ситуацій викликають різноманітні захворювання. Отже, мета викладачів фізичного виховання-збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління.

Процес фізичного виховання побудований, виходячи з усіх вимог сучасності, так, щоб студент зміг отримувати всю теоретичну інформацію, знання та під керівництвом викладача вміння, які забезпечать йому всебічний фізичний розвиток.

Фізичне виховання в Самбірському медичному училищі в 50-х роках здійснювали Сидоряк Т.А. , Галько Б.І., Григор’єв В.І. У 60-х роках - працювали Машуровська Л.П., Проць Б.В., Войтенко В.З., Шпак В.М.

Незмінним керівником фізичного виховання протягом 30-ти років був Сидоряк Т.А.

Процес становлення і розвитку циклової комісії переконливо свідчить про неухильне зростання професійної майстерності, кваліфікації і науково-методичної підготовки викладачів.

З 1991року- голова циклової комісії - Кругляк Наталія Павлівна.

У складі сьогоднішньої циклової комісії 6 високопрофесійних викладачів: Балицький Б.М, Кругляк Н.П., Войтович І.В., Качмарик П.П., Хома З.Г., Балицька С.Б. Циклову комісію фізичного виховання забезпечує лаборант Дуда Ольга Ярославівна.

 

       Важливим моментом у своїй роботі викладачі вважають формування у майбутнього медичного працівника органічної потреби в щоденних заняттях фізичними вправами. Більшість занять з фізичного виховання проводяться під музичний супровід.

На заняттях реалізується міждисциплінарна інтеграція зі спеціальними медичними дисциплінами, приділяється увага аудиторній та позааудиторній самостійній роботі студентів. Розроблені методичні рекомендації.  

Викладачі фізичного виховання намагаються на практиці реалізувати принцип, що фізичні навантаження посильні кожному. Ми не залишаємо поза увагою жодного нашого студента, враховуючи його бажання і фізичні можливості згідно медичних висновків. Звільнені від занять мають змогу займатись лікувальною фізкультурою за індивідуальним планом.

З метою зацікавленості студентів фізичним вихованням та спортом в навчальному закладі діють спортивні секції з баскетболу, волейболу, легкої атлетики, ритмічної гімнастики, настільного тенісу та атлетичної гімнастики, в яких вони мають можливість вдосконалювати свою майстерність. Проводяться спартакіада коледжу, конкурси, туристичні мандрівки. Студенти щорічно беруть активну участь в міських та обласних змаганнях і займають призові місця. Особливо популярним є спортивне свято-конкурс танцювальної аеробіки серед навчальних груп.

В традиції коледжу - проведення «Дня здоров’я» і «Дня спортовця», що стали масовими фізкультурно-оздоровчими святами, в яких беруть участь навчальні групи і викладачі. Програма Дня здоров’я передбачає конкурси, естафети, українські народні рухливі ігри та забави.

Викладачі циклової комісії беруть активну участь в науково-практичних конференціях та семінарах з фізичної культури і спорту.

Викладачами циклової комісії підготовлено методичні рекомендації щодо особливостей ЛФК на заняттях фізичної культури в спеціальних медичних групах після різних захворювань; виправлення дефектів та формування правильної постави на заняттях ЛФК; методики проведення занять з студентами спеціальних медичних груп; використання засобів фізичного виховання в самостійних заняттях студентів коледжу, проведення практичних занять з баскетболу, волейболу, гімнастики. Розроблено збірники:

·         «100 загальнорозвиваючих вправ» (методичні рекомендації).

·         Атлас вправ для загального розвитку (посібник-практикум для студентів).

·         Фізична культура на кожен день (методичний посібник).

·         Дихальна гімнастика (навчальний посібник).

Підготовлені фотоальбоми:

·         Вміємо вчитися і цікаво відпочивати;

·         Конкурсу танцювальної аеробіки в Самбірському медичному коледжі – 14 років.

Створено навчальні відеофільми про Олімпійські ігри та з легкої атлетики. Всі змагання, турпоходи, конкурси знайшли своє відображення в фото-, відеоальбомах.

 Склад циклової комісії фізичного виховання:

Голова циклової комісії -  Кругляк Наталя Павлівна - викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

З 1982 викладач-сумісник Самбірського медичного училища, з 1983 р. – штатний викладач фізичного виховання.
З 1986 - голова циклової комісії викладачів фізичного виховання.
Член збірних команд міста Самбора та Львівської області з баскетболу серед ветеранів.
Керівник спортивної секції коледжу з баскетболу серед студентів ВНКЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. Неодноразовий керівник академічних груп.

Балицький Богдан Михайлович - керівник фізичного виховання, викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
З 1983р викладач фізичного виховання Самбірського медичного училища.
З 1991р - керівник фізичного виховання навчального закладу.
Головний суддя обласних змагань з настільного тенісу серед студентів ВНКЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. Керівник спортивних секцій коледжу з шахів, настільного тенісу.

Войтович Ірина Володимирівна - викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

З1991р. - викладач фізичного виховання Самбірського медичного училища (коледжу).
Суддя обласних змагань з танцювальної аеробіки серед студентів ВНКЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. Керівник спортивної секції коледжу з ритмічної гімнастики.

Качмарик Петро Петрович - викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

З 1975 року по 1986 рік голова Самбірського спорткомітету, тренер з важкої атлетики.
З 1987 року – штатний викладач фізичного виховання Самбірського медичного коледжу.
Суддя обласних змагань з волейболу серед студентів ВНКЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. Керівник спортивних секції коледжу з волейболу, футболу.

Балицька Світлана Богданівна - викладач фізичної реабілітації та фізичного виховання.

Випускниця Самбірського медичного училища 2003року за спеціальністю «Сестринська справа». З 2008 року штатний викладач коледжу з фізичної реабілітації та фізичного виховання.

Хома Зиновій Григорович - викладач дисциплін: «Захист Вітчизни», «Військово-медична підготовка», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.

Випускник Самбірського медичного училища 1980 року за спеціальністю «фельдшер».
В 1986-1991рр.. - звільнений голова учнівського профкому Самбірського медичного училища. З 1991 року на посаді штатного викладача.

 

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

232717
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
306
306
612
229780
6546
8937
232717

Ваш IP: 3.84.186.122
Время: 2019-01-21 16:34:34